Genera Innovació ha subscrit un conveni en data 05/03/2018 amb l’IES Gaudí de Reus per acollir alumnat per formació dual en el Grau Superior de Promoció d’Igualtat de Gènere. L’IES Gaudí de Reus és l’únic centre de la província de Tarragona que imparteix aquest grau superior. Genera Innovació és la primera empresa en realitzar formació dual en l’especialitat de Promoció d’Igualtat de Gènere a la província de Tarragona.