Jornada participativa a Miami Platja el 14 d’abril


En el marc dels projectes de dinamització comunitària "servei de dinamització juvenil" i "dones i cooperativisme" adjudicats a Genera Innovació per l'ajuntament de Mont-Roig del Camp, hem impulsat una jornada de cohesió social al barri de la Florida, àmbit d'actuació d'ambdós projectes.