Presentació del Pla Local d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes de Cambrils, elaborat per Genera Innovació


En data 12 de març l'ajuntament de Cambrils ha presentat el Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones pel 2018-2022 elaborat per Genera Innovació.