Adjudicació del contracte de millora de la gestió dels expedients


L'ajuntament d'Amposta, en data 10 de setembre de 2018, ha adjudicat a Genera Innovació el servei per a la millora de la gestió dels expedients municipals de l'ajuntament d'Amposta per un termini de 24 mesos.
El servei de consultoria consisteix en la racionalització dels procediments i processos administratius de l’ajuntament i dels seus organismes dependents.