Protocol d’assetjament per l’Ajuntament de Tarragona


El ple de l'Ajuntament de Tarragona, en data 18 de maig de 2018, va aprovar el Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual i d'assetjament per raó de sexe, d'orientació i/o identitat sexual i expressió de gènere" elaborat amb el suport de Genera Innovació.