Elaboració de Diagnosi i Plans d’Igualtat de Gènere: Genera Innovació a l’avantguarda de l’equitat a les organitzacions

En un món cada cop més conscient de la importància de la igualtat de gènere, les empreses s’enfronten a la necessitat d’abordar aquesta qüestió de manera integral i estratègica. Una de les empreses que lidera aquest canvi és Genera Innovació, una firma de consultoria i formació que s’ha especialitzat en l’elaboració de diagnòstics i plans d’igualtat de gènere per a organitzacions de totes les mides i sectors.

Diagnosi de gènere: el primer pas cap a l’equitat

El procés d‟elaboració d‟un Pla d‟Igualtat de Gènere comença amb la realització d‟un diagnòstic exhaustiu de la situació actual de l‟organització quant a igualtat de gènere. Genera Innovació utilitza una metodologia sòlida i contrastada que inclou la recopilació de dades, enquestes, entrevistes i anàlisis de polítiques i pràctiques internes.

Aquest diagnòstic proporciona a les organitzacions una visió clara i objectiva de la situació en matèria d’igualtat de gènere. Identifica àrees de millora, desafiaments i oportunitats específiques per a cada empresa, cosa que permet dissenyar un Pla d’Igualtat de Gènere a mida i eficaç.

Plans d’Igualtat de Gènere: fulls de ruta cap a l’equitat

Un cop completada la diagnosi de gènere, Genera Innovació treballa en col·laboració amb l’organització per dissenyar un Pla d’Igualtat de Gènere personalitzat. Aquests plans són fulls de ruta estratègics que estableixen objectius concrets, accions a seguir i terminis per assolir la igualtat de gènere a l’empresa.

Els Plans d’Igualtat de Gènere de Genera Innovació inclouen mesures per promoure la igualtat salarial, fomentar la diversitat en la contractació, eliminar barreres per a l’ascens de dones en posicions de lideratge i crear un entorn de treball inclusiu i respectuós. A més, se centren en la sensibilització i la formació dels empleats i l’alta direcció per garantir que la igualtat de gènere sigui un valor arrelat a la cultura corporativa.

Beneficis de treballar amb Genera Innovació

  • Experts en la matèria: Genera Innovació compta amb un equip d’experts en igualtat de gènere amb una àmplia experiència en l’elaboració de diagnòstics i plans d’igualtat.
  • Plans personalitzats: Cada organització és única, per tant, els plans d’igualtat de gènere s’adapten a les necessitats específiques de cada empresa.
  • Impacte mesurable: Els resultats dels plans es poden mesurar i avaluar al llarg del temps per tal de garantir un progrés constant cap a la igualtat de gènere.
  • Compromís a llarg termini: Genera Innovació no només dissenya plans, sinó que treballa juntament amb les organitzacions per implementar-los i ajustar-los segons calgui.

La igualtat de gènere és essencial per a l’èxit i la sostenibilitat de les organitzacions al món actual. Genera Innovació es troba a l’avantguarda d’aquest moviment, ajudant les empreses a construir un futur més igualitari i just. Si la teva organització busca avançar en aquesta direcció, no dubtis en contactar amb Genera Innovació i fer el primer pas cap a una major equitat de gènere a la teva empresa.

Ponte en manos de profesionales en la materia.

Pídanos presupuesto sin compromiso.

Llámanos y despeja dudas, si lo prefieres te llamamos nosotros.

Llamanos:

Te llamamos:

Skip to content